Nadezda Kolesnikova is a Latvian painter. This piece is titled “Bonfire”.

Nadezda Kolesnikova

You can view more of Nadezda’s work through Saatchi Art.

Images courtesy of Nadezda Kolesnikova